background image
Select language: English · Norsk

B(EK)log

Obamix i Gamle Rådhus

2014-02-18

Fredag 14. februar vart Gamle Rådhus nytta som konsertlokale – kanskje for første gong. Det 500 år gamle renessansebygget har ei lang og dramatisk historie med brannar, halshogging og politiske feidar. Fredag kveld vart huset på Rådstuplassen igjen ”satt i fyr” med framføringa av Obamix, eit storslått nytt musique concrète-verk for vokal med utdrag av tre av Barack Obama sine viktigaste talar.

Langhampritchard

Med Obamix, skaper Langham Research Centre og sopran Alwynne Pritchard venleik av Barack Obama sine håpefulle ord. Musikken blir til gjennom lesing mellom linjene av talane frå Obama sin første presidentperiode. Obamix tek føre seg den blomstrande retorikken til Obama, med ein libretto beståande av fire av Obama sine mest avgjerande talar. Det inviterer publikum til å spørje etter den antatte koreografien i talar, og korleis kroppsspråket tener orda våre.

Obamix består av live vokal og manipulerte lydopptak, og undersøkjer mekanikken i stemmer og maskiner.

Program:
Aria med Fontana mix (Cage, 1958) for solo vokal med tre utøvarar
Cartridge Music (Cage, 1960)
Obamix (LRC, Pritchard, 2009-12) for sopran og tapemaskiner

Langham Research Centre starta opp i 2003 med siktemål å halde liv i prosessane og gløden til musique concréte (lydar frå den verkelege verda, som blir tatt opp på lydband og bearbeidd elektronisk). Dei har spelt på Borealisfestivalen, Tate Modern og Coliseum i London, og har urframført fleire av John Cage sine elektroniske verk. Langham Research Centre lagar musikk frå tradisjonen etter Radiophonic Workshops, med bruk av ”reel-to-reel” tapemaskiner, sinusbølge-oscillatorer og andre vintagemaskiner.
Alwynne Pritchard er ein britisk komponist, vokalist, og kunstnarisk leiar i Borealisfestivalen sidan 2008. Ho har spelt i gruppene Fat Battery, Myrtle, Fig., Ding Dong og unterPritperTingerchard. Komposisjonane og prestasjonane hennar har blitt høyrde både i Europa, Amerika og Indonesia. Vokalprestasjonane hennar har blitt skildra slik: ’between that of a rock-music diva and a verbal and physical contortionist (All About Jazz, New York) og musikken hennar som ’energetic and provocative’ (The Wire).

Comments

 

Kulturmelksarbeider

2014-01-24

BEK ved Anne Marthe ble kalt inn til oppdrag på Bergen Offentlige bibliotek for prosjektet ‘Bergen leser-Sammen’, og det er det jaggu noen som har skrevet dikt om! Les Alf Kåre Blindheims tekst her:

http://bergenbibliotek.no/blogg/safe-as-milk/

Mer om Bergen leser sammen her:
http://bek.no/projects/358-bergen-leser—-sammen?locale=no-NB

Comments

 

Ledig atelier i kunstnerverksteder C.Sundtsgate, 8.etasje

2013-12-27

Leie totalt pr.mnd. i 2013 kr.3317,- + strøm (egen måler).
Husleien indeksreguleres og stiger dermed fra 1.1.2014
Depositum totalt 3 x månedlig husleie.

Tilgang til vareheis og fellesverksted.

Elektronisk søknad med CV og portfolio sendes innen 3.01.2014 til
Kunstnerverksteder cs55
v/styreleder Karen Kipphoff.
E-post kkipphoff(at)yahoo.de

Comments

 

AVGARDE søker produsent

2013-12-27

AVGARDE – Bergens konsertserie for ny musikk søker produsent.

Foreningen AVGARDE ble i 2006 etablert som et åpent samarbeid mellom komponister, utøvere, musikkstudenter, og ulike organisasjoner og kreative miljøer i Bergen, som Ny Musikk, Borealis, Griegakademiet med flere.

AVGARDEs fremste mål er å knytte sammen alle de ulike miljøene rundt den nyskapende musikken i Bergensregionen. Dette gjør vi ved å skape en åpen plattform for samarbeid og utprøving på tvers av generasjonsskiller – og sjangergrenser. De jevnlige konsertkveldene bærer mer preg av klubb enn av konsertsal, og skjer ofte i høyst forskjellige byrom. I perioden 2013-2015 driver også AVGARDE sitt eget eksperimentelle workshop-ensemble, finansiert via Hordaland Fylkeskommunes Kulturelle Utviklingsprogram (KUP).

Vår nåværende produsent begynner nå i en ny stilling, og vi søker derfor etter en dyktig og selvstendig produsent i 25% stilling, som hennes etterfølger. Arbeidstiden vil være uregelmessig. Engasjementet igangsettes med en opplæring i janaur 2014 i form av en overlappingsperiode med nåværende produsent under ferdigstilling av årsrapporter og regnskap for 2013, samt planleggingen av vårens aktiviteter sammen med styret.

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være administrative, og omfatter økonomistyring, kontraktsarbeid, søknadsskriving, kontakt med samarbeidspartnere, markedsføring og utadvendt virksomhet, web, logistikk, personalansvar og produksjonsavvikling, samt et produsentopplæringsprogram som administreres av produsenten.

AVGARDE har et styre som også fungerer som programkomité, med ansvar for det kunstneriske programmet. Produsenten fungerer som sekretær for styret. Produsenten bør ha interesse for å medvirke til utviklingen av samtidsmusikkfeltet, og bør også ha en oversikt over kunst-og kulturfeltet mer generelt. En kunnskapsrik og engasjert produsent vil kunne være med å utforme programmet sammen med styre/programråd. Det forventes at produsenten har sitt daglige virke i regionen.

For mer informasjon om AVGARDE og/eller produsentstillingen, kontakt:

Morten Eide Pedersen, styreleder
Tlf. +47-900 55 827 // Skype: morteneide
e-post: mep@akkordarbeid.no

Eller:

Rebecka Ahvenniemi, produsent
Tlf: +47 450 08 520
E-post: produsent@avgarde.no ; www.avgarde.no

Søknad med CV og referanser sendes digitalt til produsent@avgarde.no innen utgangen av fredag 10. januar 2014.

Comments

 

Invitasjon til informasjonsmøte

2013-12-27

Velkommen til informasjonsmøte om Bergen kommunes tilskuddsordninger for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet i Bergen, mandag 13. januar, klokken 17.00-19.00 i rådhusets kantine, 1. etasje.

I møtet vil seksjonssjef Øyvor Johnson sammen med staben av rådgivere informere om følgende saker:

  • Kort informasjon om kulturbudsjettet for 2014
  • Informasjon om prosjekt- og driftsmidler innen musikk, litteratur, scenekunst, film, visuell kunst, graffiti, elektronisk kunst, samt teoriutvikling og ymse kulturformål.
  • Informasjon om tilskudd til internasjonale prosjekter, herunder tilskuddsordningen Rask Respons
  • Informasjon om arrangementstilskudd
  • Informasjon om etableringsstipend, kulturstipend og arbeidsstipend
  • Råd og tips til søknad, budsjett, regnskap og rapport
  • Informasjon om overgang til elektronisk søknadsportal

Det vil være mulig å snakke med den enkelte fagrådgiver etter presentasjonen

Comments