background image
Velg språk: English · Norsk

GDIF SpatDIF workshop på IRCAM

Eye_small_

Trond Lossius deltar i et GDIF SpatDIF møte ved Ircam i Paris som har som mål å videreutvikle GDIF-Gesture Description Interchange Format og SpatDIF-Spatial sound Description Interchange Format, diskutere emner og valg som de ulike utviklingsteamene står overfor og drøfte videre samarbeid.

Mer informasjon om workshopen finner du her:

http://imtr.ircam.fr/imtr/GDIF_SpatDIF_Meeting

Mer informasjon om GDIF og SpatDIF er tilgjengelig her:

http://www.gdif.org
http://www.spatdif.org

BEKs deltagelse er støttet av PNEK.


Sist oppdatert 2015-05-15.

comments powered by Disqus
Tid og sted

Sted: IRCAM
Fra: May 20, 2010 14:00
til: May 21, 2010 16:00

[Forskning]
[Workshops, konferanser og seminar]

Interpolation_small_