background image
Velg språk: English · Norsk

Seminar om nordisk fagtidsskrift for kunstfaglig forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid

Kristinbergaust-barcandela

Høyskolen i Oslo har tatt initiativ til etablering av et nordisk fagtidsskrift for kunstfaglig forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid. Arbeidet med tidsskriftet kick-startes med et todagers seminar hvor tidsskriftets profil vil bli diskutert. Trond Lossius ved BEK vil delta i redaksjonsrådet.

Tidsskriftet publiseres elektronisk (open access), med bidrag på nordiske språk og engelsk og med norsk som redaksjonsspråk. Høgskolen i Oslo er utgiver, og professor Jan Sverre Knudsen (HiO) er ansvarlig redaktør. Redaksjonen består ellers av Jon Helge Sætre (HiO), Venke Aure (HiO), Leif Hernes (HiO) og Anna Austestad (stipendiat, HiO). Anonymiserte bidrag vurderes av to fagfeller. Tidsskriftet vil knytte til seg et faglig bredt sammensatt, nordisk redaksjonsråd. Tidsskriftet vil søke Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste om godkjenning på nivå 1 i løpet av 2011, og bidrag publisert i hele 2011 vil dermed være poenggivende.


Sist oppdatert 2015-05-15.

comments powered by Disqus
Tid og sted

Sted: Høyskolen i Oslo
Fra: February 14, 2011 11:30
til: February 15, 2011 13:00

[Kunstnerisk utviklingsarbeid]
[Forskning]