background image
Velg språk: English · Norsk

Seminar om møtepunkter mellom filosofi, språk og kunstnerisk utviklingsarbeid

Hbwebportrait

Forskningsgruppen for filosofi, språk og kunst ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) inviterer til seminar.

Temaet for seminaret er spørsmål knyttet til forholdet mellom en filosofisk og en kunstnerisk forskningspraksis. Kan filosofien bruke kunstneriske virkemidler for å oppnå innsikt? Handler kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid om å forske i kunsten, på kunsten eller gjennom kunsten?

9.15 Velkommen
9.30-11.00 Henk Borgdorff: Artistic Research and Academic Research.
Kommentert og ledet av Rebecka Ahvenniemi
11.15-12.00 Rebecka Sofia Ahvenniemi: How to write a philosophical text? Adorno on philosophy and art in modern society
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.30 Søren Kjørup: Baumgarten, Aesthetics, and Artistic Research. Enlightenment Aesthetics and the Concept of Sensuous Knowledge
Kommentert og ledet av Roar Sletteland og Trond Lossius
14.45-15.30 Ane Faugstad Aarø: The Art of Expression: Stendhal, Claudel and Proust in Merleau-Ponty
15.45-16.30 Tom Eide Osa: Genre knowledge in musical performance as intransitive understanding and the practising of rules
19.00 Middag

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Påmelding til middag innen 6.9 til Roar Sletteland: roar@bek.no

Henk Borgdorff er professor i kunstteori og kunstforskning ved Amsterdam School of the Arts og forsker ved Royal Academy of Art og Royal Conservatoire i Haag. Hans arbeid dreier seg om den teoretiske og politiske forståelsen av kunstnerisk forsknings og -utviklingsarbeid.

Søren Kjørup er dansk filosof med kunst- og vitenskapsteori som hovedfelt. Han er professor emeritus ved Roskilde Universitetet (RUC) og forskningsprofessor ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), der han også har stått sentralt i arbeidet med å utvikle et begrep om kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid.


Sist oppdatert 2015-05-15.

comments powered by Disqus
Tid og sted

Sted: Sydneshaugen skole, auditorium B
Fra: September 09, 2011 09:15
til: September 09, 2011 16:30

[Kunstnerisk utviklingsarbeid]
[Forskning]
[Workshops, konferanser og seminar]