background image
Select language: English · Norsk

Seminar on intersections between philosophy, language and artistic research

Hbwebportrait

The research group for philosophy, language and artistic research at FoF Institute, Department of Philosophy, University of Bergen invites to seminar.

The seminar investigates how scientific and art-based research practice might relate. Is it possible within the science of philosophy to apply artistic means in order to gain insights? Is artistic research emphasizing research in the arts, on the arts or through the arts?

9.15 Velkommen
9.30-11.00 Henk Borgdorff: Artistic Research and Academic Research.
Kommentert og ledet av Rebecka Ahvenniemi
11.15-12.00 Rebecka Sofia Ahvenniemi: How to write a philosophical text? Adorno on philosophy and art in modern society
12.00-13.00 Lunsj
13.00-14.30 Søren Kjørup: Baumgarten, Aesthetics, and Artistic Research. Enlightenment Aesthetics and the Concept of Sensuous Knowledge
Kommentert og ledet av Roar Sletteland og Trond Lossius
14.45-15.30 Ane Faugstad Aarø: The Art of Expression: Stendhal, Claudel and Proust in Merleau-Ponty
15.45-16.30 Tom Eide Osa: Genre knowledge in musical performance as intransitive understanding and the practising of rules
19.00 Middag

Seminaret er åpent for alle interesserte.

Påmelding til middag innen 6.9 til Roar Sletteland: roar@bek.no

Henk Borgdorff er professor i kunstteori og kunstforskning ved Amsterdam School of the Arts og forsker ved Royal Academy of Art og Royal Conservatoire i Haag. Hans arbeid dreier seg om den teoretiske og politiske forståelsen av kunstnerisk forsknings og -utviklingsarbeid.

Søren Kjørup er dansk filosof med kunst- og vitenskapsteori som hovedfelt. Han er professor emeritus ved Roskilde Universitetet (RUC) og forskningsprofessor ved Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB), der han også har stått sentralt i arbeidet med å utvikle et begrep om kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid.


Last updated 2015-05-15.

comments powered by Disqus
Time and place

Venue: Sydneshaugen skole, auditorium B
From: September 09, 2011 09:15
to: September 09, 2011 16:30

[Artistic development]
[Scientific research]
[Workshops, conferences and seminars]