background image
Velg språk: English · Norsk

Forskning

Tidligere

The joint ICMC|SMC|2014 Conference, Athens, Greece - 14/09/2014 til 20/09/2014

The SpatDIF library – Concepts and Practical Applications in Audio Software
Playback_maxpatch

Jan Schacker, Chikashi Miyama og Trond Lossius presenterer en poster på ICMC|SMC|2014 konferansen i Aten. Artikkelen presenterer utviklingen av et `libspatdif’ C/C++ programvarebibliotek for SpatDIF – Spatial Sound Description Interchange Format, og prototype-implementeringer i Max, Pure Data og OpenFrameworks som benytter biblioteket.

Comments


Linux Audio Conference 2014, ZKM, Karlsruhe, Germany - 01/05/2014 til 04/05/2014

Artikkel: OpenMusic på Linux
Image-007-4

Anders Vinjar og Jean Bresson fra Ircam presenterer en artikkel på Linux Audio Conference ved ZKM, Karlsruhe. Artikkelen diskuterer arbeidet med å porte dataprogrammet OpenMusic for data-assistert komposisjon til Linux. Arbeidet er støttet av BEK. Anders har benyttet OpenMusic i arbeidet med å komponere et nytt elektro-akustisk multikanal verk som er bestilt av BEK. Verket blir urfremført i nær fremtid.

Comments


Computer Music Journal - 11/05/2013 til 20/05/2013

Ny artikkel om SpatDIF
2013-cmj-front

Siste utgave av Computer Music Journal (MIT Press) inneholder en artikkel om Spatial Sound Description Interchange Format (SpatDIF) by Nils Peters, Trond Lossius Jan Schacher, med tittelen “The Spatial Sound Description Interchange Format: Principles, Specification, and Examples”.

Comments


BEK - 01/08/2012 til 30/06/2014

Programvareløsning for real-time prosessering i nyskapende kunstprosjekter
Jamoma-2

BEKs bidrag til utvikling av Jamoma skjer i perioden 2012-2014 med støtte fra Hordaland fylkeskommune – Kulturelt utviklingsprogram. Utviklingsprosjektet fokuserer særlig på styring i sceneproduksjoner, utvikling av fleksible brukergrensesnitt og arbeid med surround lyd. I prosjektet inngår programvareutvikling, arbeid med dokumentasjon, workshops hvor utviklere samles, opplæringstiltak, og anvendelse i kunstneriske produksjoner.

Comments


BEK - 01/08/2012 til 31/01/2013

Nathan Wolek - Fulbright scholar
Wolek_miami900

BEK har gleden av å ønske Nathan Wolek velkommen som Fulbright Scholar. Han vil være gjesteforsker ved BEK i seks måneder fra august 2012. Nathan Wolek er utvikler av The Granular Toolkit (GTK), et populært programvarebibliotek for granulær syntese i Max. Ved BEK vil han arbeide med å implementere GTK i Jamoma.

Comments


Sound and Music Computing Conference, Copenhagen - 11/07/2012 til 14/07/2012

Artikkel om SpatDIF på SMC 2012
Turenas-reconstructed3

Artikkelen SpatDIF: Principles, specification, and examples av Nils Peters , Jan Schacher & Trond Lossius vil bli presentert på Sound and Music Computing Conference 2012 i København.

SpatDIF, the Spatial Sound Description Interchange Format, er en semantisk og syntaktisk spesifisering for lagring og kommunikasjon av scenebeskrivelser med spatial lyd. Artikkelen gir et oversikt over spesifikasjonen, og drøfter to eksempler hvor SpatDIF brukes.

Comments


Sound and Music Computing Conference, Copenhagen - 11/07/2012 til 14/07/2012

Artikkel om automatisert testing i Jamoma på SMC 2012
Dataspace-integrationtest-v2

Artikkelen An Automated Testing Suite for Computer Music Environments av Nils Peters , Trond Lossius & Tim Place vil bli presentert på Sound and Music Computing Conference 2012 i København.

Systematisk testing er svært nyttig i programvareutvikling i forhold til implementering, optimalisering og vedlikehold. Artikkelen beskriver hvordan automatisert testing er implementert og brukt i Jamoma for testing av C++ kildekode såvel som for testing av Max-objekter og patcher.

Comments


Sydneshaugen skole, auditorium B - 09/09/2011

Seminar om møtepunkter mellom filosofi, språk og kunstnerisk utviklingsarbeid
Hbwebportrait

Forskningsgruppen for filosofi, språk og kunst ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) inviterer til seminar.

Temaet for seminaret er spørsmål knyttet til forholdet mellom en filosofisk og en kunstnerisk forskningspraksis. Kan filosofien bruke kunstneriske virkemidler for å oppnå innsikt? Handler kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid om å forske i kunsten, på kunsten eller gjennom kunsten?

Comments