background image
Velg språk: English · Norsk

Forskning

Tidligere

BEK - 01/08/2012 til 31/01/2013

Nathan Wolek - Fulbright scholar
Wolek_miami900

BEK har gleden av å ønske Nathan Wolek velkommen som Fulbright Scholar. Han vil være gjesteforsker ved BEK i seks måneder fra august 2012. Nathan Wolek er utvikler av The Granular Toolkit (GTK), et populært programvarebibliotek for granulær syntese i Max. Ved BEK vil han arbeide med å implementere GTK i Jamoma.

Comments


Sound and Music Computing Conference, Copenhagen - 11/07/2012 til 14/07/2012

Artikkel om SpatDIF på SMC 2012
Turenas-reconstructed3

Artikkelen SpatDIF: Principles, specification, and examples av Nils Peters , Jan Schacher & Trond Lossius vil bli presentert på Sound and Music Computing Conference 2012 i København.

SpatDIF, the Spatial Sound Description Interchange Format, er en semantisk og syntaktisk spesifisering for lagring og kommunikasjon av scenebeskrivelser med spatial lyd. Artikkelen gir et oversikt over spesifikasjonen, og drøfter to eksempler hvor SpatDIF brukes.

Comments


Sound and Music Computing Conference, Copenhagen - 11/07/2012 til 14/07/2012

Artikkel om automatisert testing i Jamoma på SMC 2012
Dataspace-integrationtest-v2

Artikkelen An Automated Testing Suite for Computer Music Environments av Nils Peters , Trond Lossius & Tim Place vil bli presentert på Sound and Music Computing Conference 2012 i København.

Systematisk testing er svært nyttig i programvareutvikling i forhold til implementering, optimalisering og vedlikehold. Artikkelen beskriver hvordan automatisert testing er implementert og brukt i Jamoma for testing av C++ kildekode såvel som for testing av Max-objekter og patcher.

Comments


Sydneshaugen skole, auditorium B - 09/09/2011

Seminar om møtepunkter mellom filosofi, språk og kunstnerisk utviklingsarbeid
Hbwebportrait

Forskningsgruppen for filosofi, språk og kunst ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FoF) inviterer til seminar.

Temaet for seminaret er spørsmål knyttet til forholdet mellom en filosofisk og en kunstnerisk forskningspraksis. Kan filosofien bruke kunstneriske virkemidler for å oppnå innsikt? Handler kunstnerisk forsknings- og utviklingsarbeid om å forske i kunsten, på kunsten eller gjennom kunsten?

Comments


Norsk Teknisk Museum - 29/05/2011 til 21/08/2011

Sonic Interaction Design
Akousmaflore_scenocosme

Vrooom … pang … aaaaeeeerrrgh … boom … kræsj … biip! Det er ikke lett å oversette lydinteraksjon til ord – og derfor kan en utstilling med eksempler på lydlig interaksjonsdesign være en god introduksjon til dette nye forskningsfeltet. I utstillingen kan du bruke alle sansene – hender, øyne og ører – for å oppleve interaktive arbeider som viser hvordan lyd kan brukes i produktdesign, mobile medier, interaktiv kunst og for å kommunisere vitenskapelige data.

Comments


Høyskolen i Oslo - 14/02/2011 til 15/02/2011

Seminar om nordisk fagtidsskrift for kunstfaglig forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid
Kristinbergaust-barcandela

Høyskolen i Oslo har tatt initiativ til etablering av et nordisk fagtidsskrift for kunstfaglig forsking og kunstnerisk utviklingsarbeid. Arbeidet med tidsskriftet kick-startes med et todagers seminar hvor tidsskriftets profil vil bli diskutert. Trond Lossius ved BEK vil delta i redaksjonsrådet.

Comments


BEK - 09/09/2010 til 05/11/2010

NIME 2011 - Call for participation
Soundrose1

NIME 2011, 11th International Conference on New Interfaces for Musical, tar nå i mot forslag til bidrag. Vi ber også om bidrag til en utstilling som omhandler lydinteraksjonsdesign som vil presenteres i samarbeid med EU COST IC0601 Action on Sonic Interaction Design (SID). Utstillingen produseres av BEK, og vil bli vist ved Norsk Teknisk Museum.

Comments


DAFx-10, Graz - 06/09/2010 til 10/09/2010

Artikkel om programvarebibliotek presenteres på DAFx-10
Anatomy-compact

En artikkel om Jamoma Audio Graph, et programvarebibliotek for audioprosessering, av Tim Place (74 Objects LLC, US), Trond Lossius (BEK) og Nils Peters (McGill University, CIRMMT, Ca) presenteres på DAFx-10 13th International Conference on Digital Audio Effects.

Comments